KATALIZATOR

KATALIZATOR je učvrščivač koji se koristi sa POLIESTERSKOM SMOLOM PPS.

SKLADIŠTENJE

U originalnom pakiranju do 25°C.

ROK TRAJANJA

12 mjeseci.

PAKIRANJA

ŠIFRA BARKOD NAZIV KOLIČINA JM PAK
80160 3858889822605 KATALIZATOR 100 ml kom 1